Brakuje krwi grup minusowych

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu brakuje krwi grup minusowych. Niewielkie są też zapasy krwi grup dodatnich.

  • W RCKiK we Wrocławiu brakuje krwi grup minusowych

    W RCKiK we Wrocławiu brakuje krwi grup minusowych


Krew oddawać może osoba pełnoletnia, z ogólnie dobrym stanem zdrowia, ważąca powyżej 50 kg. Można to robić co 8 tygodni. Kobiety mogą oddać krew cztery, a mężczyźni sześć razy w roku. Aby oddać krew należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem, trzeba też wypełnić kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia.

Krew można oddać od poniedziałku do piątku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9; tel. 71 371 58 19, kom. 606 717 039.

Krew można oddać od poniedziałku do piątku od 7.15 do 17.30 lub w soboty od 7.30 do 12.00.

Zgłoś uwagę