Bezpłatne Szkółki Sportowe we Wrocławiu

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” od września zaprasza dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

  • Myszka


Zajęcia odbywać będą się od początku września w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu.

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

1. czwartki w godz. 18-19: szkółka siatkówki na siedząco

2. czwartki w godz. 19-20: szkółka piłki nożnej dla dzieci powyżej 12 r.ż.

3. piątki w godz. 19-20: szkółka piłki nożnej dla dzieci do 12 r.ż.

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych. Poprzez udział w zajęciach dzieci pełno- i niepełnosprawnych kształtuje się u nich postawa akceptacji i tolerancji wobec odmienności.

ZAPISY pod adresem mailowym: myszkanorka@dzieciom.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i w przypadku dzieci niepełnosprawnych obowiązkowo nr orzeczenia.

Dzieci z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo w zapisach!

Więcej na stronie http://myszkanorka.pl

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem:

  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoś uwagę