Bezpłatne szkolenia dla NGO

Oferta szkoleń skierowana dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.


1. Rodzaje umów zleceń i zasady podlegania składkom ZUS w świetle przepisów w  2016r.

CZAS TRWANIA   - 8 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń - 1

Termin 4 i 5 kwietnia 2016 w godz. 17.00 – 20.00

Ostateczny termin zgłoszeń:  1 kwietnia 2016r.

Program

Ankieta 

 2. Jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie projektu niezależnie od źródła finansowania

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń – 1

Termin  12 i 14 i 19 kwietnia 2016r. w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   8 kwietnia 2016r.

Program

Ankieta

 3. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę

CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń - 1

Termin 25 i 27 kwietnia 2016r. w godz. 17.00 – 20.00

Ostateczny termin zgłoszeń:  21 kwietnia 2016r.

Program

Ankieta

 4. Podstawy pracy animatora dziecięcego- warsztaty z wykorzystaniem zabaw i gier

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń – 1

Termin 9 i 10 i 11 maja 2016r. w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   5 maja 2016r.

Program

Ankieta

 5. Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń – 1

Termin  16 i 17 i 18 maja 2016r. w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   12 maja 2016r.

Program

Ankieta

6. Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

CZAS TRWANIA: 6 dni – łącznie 36 godzin  lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń – 1

Termin 23 i 24 i 30 i 31 maja i 6 i 7 czerwca 2016r. w godz. 16.00 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:  19 maja 2016r.

Program

Ankieta

7.Jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń – 1

Termin  31 maja i 2 i 7 czerwca 2016r. w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   25 maja 2016r.

Program

Ankieta

8. Podatki w organizacji pozarządowej

CZAS TRWANIA - 2 dni – łącznie 8 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń - 1

Termin 9 i 10 czerwca 2016r. w godz. 17.00 – 20.00

Ostateczny termin zgłoszeń:  6 czerwca 2016r

Program

Ankieta

9. Budowanie wizerunku NGO poprzez narzędzia Public Relations

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń – 1

Termin  13 i 14 i 15 czerwca 2016r. w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   9 czerwca  2016r.

Program

Ankieta

10. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - 30

Ilość szkoleń - 1

Termin 16 i 17 czerwca 2016r. w godz. 16.30 – 20.15

Ostateczny termin zgłoszeń:  13 czerwca  2016r.

Program

Ankieta

 

 

 

Rezerwacja miejsca  na szkolenia następuje poprzez przesłanie ankiety na adres: bps@um.wroc.pl lub jej dostarczenie na adres:

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

ul. G. Zapolskiej 4, Wrocław

Pok. 120 (tel. 71-777-9370)

O zakwalifikowaniu na szkolenie zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie  -  telefonicznie lub na podany adres e-mail.

 

 

Następujące szkolenia planowane są w II etapie w okresie: od dnia 26.09.2016 r. do dnia 25.11.2016 r. 

 

- szkolenia II etap  

Zgłoś uwagę