Bezpłatne szkolenie nt. tworzenia fundacji i stowarzyszeń

Szkolenie „Tworzenie fundacji i stowarzyszeń ” skierowane jest do grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia (do trzech lat od daty zawiązania) oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej, a zamieszkałych we Wrocławiu. Formularze trzeba przesyłać do 29 lutego, a termin szkolenia to 2 marca od 16.00-20.00.

 


Szkolenie poprowadzi Grzegorz Tymoszyk, pedagog i działacz społeczny, prezes Fundacji „Umbrella” i koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program szkolenia:

  • Problem społeczny i pomysł na jego rozwiązanie jako podstawa tworzenia organizacji.
  • Wybór rodzaju organizacji jako narzędzia do efektywnego dokonania społecznej zmiany.
  • Proces, a nie moment - przygotowanie do powołania organizacji.
  • Podstawy prawne tworzenia i działania organizacji.
  • Rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Gdzie szukać pomocy i wsparcia przy tworzeniu organizacji.

 

Warunki rekrutacji:

Szkolenie skierowane jest do:

  • grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty zawiązania/
  • osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej, zamieszkałych we Wrocławiu.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie) do dnia 29.02.2016 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoś uwagę