Ankieta osiedlowa

Urząd Miejski Wrocławia i Fundacja Dom Pokoju przyglądają się funkcjonowaniu wrocławskich osiedli. Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest częścią badań „Analiza Funkcjonalna Wrocławskich Osiedli”. Wyniki będą podstawą do wprowadzenia zmian w zarządzaniu osiedlami.


Liczy się dla nas zdanie wszystkich mieszkańców Wrocławia. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak żyje się na poszczególnych osiedlach, jak wyglądają relacje sąsiedzkie i jak przestrzeń jest dostosowana do oczekiwań i potrzeb różnych grup społecznych. Wypełnienie ankiety to szansa aby powiedzieć o najważniejszych sprawach, potrzebach i brakach najbliższego otoczenia.

Ankieta znajduje się pod adresem: www.ankietka.pl/ankieta/206327/jakosc-zycia-w-przestrzeni-lokalnej.html 

Udzielenie odpowiedzi na pytania zajmuje około 20 minut. Zebrane dzięki niemu informacje posłużą naszym specjalistom do diagnozy sytuacji i opracowania rozwiązań sprzyjających stworzeniu lepszej jakości życia w naszym lokalnym środowisku. Przed udzieleniem odpowiedzi prosimy uważnie  przeczytać treść pytania oraz informację o ilości odpowiedzi do wyboru. 

Fundacja Dom Pokoju (www.dompokoju.org) jako koordynator badania zapewnia, że uzyskane tą drogą wypowiedzi zostaną wykorzystane do celów diagnozy w postaci zbiorczych zestawień liczbowych, a zadawane pytania wykluczają uzyskanie informacji w zakresie danych osobowych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z dr hab. Katarzyną Kajdanek, która jest odpowiedzialna za koordynację badań ankietowych, pod adresem mailowym: analiza.osiedli@gmail.com.

Zgłoś uwagę