Pobierasz świadczenie 500+, od 1 sierpnia złóż nowy wniosek

Aby zachować ciągłość wypłaty 500+ osoby, które pobierają świadczenie, muszą złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć od 1 sierpnia do 31 października. We Wrocławiu świadczenie 500+ przyznane jest 32. tys. rodzin (dla 41 tys. dzieci).


Wnioski można składać również on-line przez: bankowość elektroniczną,  portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych). 

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  można składać od 1 sierpnia 2017 r. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną.

We Wrocławiu wnioski przyjmowane są przy ul. Namysłowskej 8, w Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń MOPS w budynku Centrum Biznesu GRAFIT (parter budynku) przy Wzgórzu Słowiańskim – ul. Namysłowska 8.  Dojazd liniami tramwajowymi 0L, 0P, 1, 6, 8, 11, 23.

Od 1 sierpnia 2017 do 31 października 2017 BOK będzie czynny w godzinach od 7.30 do 17.00.

Dodatkowe punkty MOPS  w których będzie można złożyć wniosek 500+:

 1. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2  ul. Średzka 42
 2. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3  ul. Nowowiejska 102
 3. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4 ul. Oficerska 9A
 4. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5  ul. Kniaziewicza 29
 5. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6  ul. Hubska 30/32
 6. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7  pl. Św. Macieja 4
 7. Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców  ul. Zachodnia 3

Gdy złożysz wniosek do 31 sierpnia

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Gdy złożysz wniosek od 1 do 31 września

Ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

Gdy złożysz wniosek od 1 do 31 października

Ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy złożysz wniosek po 31 października

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

WAŻNE:

Zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku.

Aby przyspieszyć rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie  o dochodzie netto za marzec).

Jeżeli ktoś z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu lub karty do wniosku musi dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego  za 2016 rok zawierające informacje o:

 • formie opłaconego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 •  wysokości opłaconego podatku.

Czytaj również

Zgłoś uwagę